Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий

Блоги
Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00


Google+Запитання до юриста:
Аліна (22.01.2010):
як скласти позов про стягнення недоплаченої допомоги по безробіттю

Юрист:
Порахувати, скільки недоплатили, та написати свої вимоги, керуючись цивільно-процесуальним кодексом.
ирина (22.01.2010):
Помогите У меня вот такая ситуация Я с 18.01.2010 г получила больничный лист на 128 дней по беременности и родам Спокойно здала его начальнику отдела И ушла так сказать в декрет А вот сейчас меня вызывают на работу, что бы я как бы должна написать заявление для у хода в декрет прелагая к нему болнич лист Крат содержан заявления как мне продиктовали по телефону такое : Прошу предоставить мне отпуск связи с беременностю и родами на такой то период К заявленнию прелагаю больнич лист Скажите, что одного больницного листа не достаточно? Законно ли их требование!! Заявление для отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет я знаю, что пишут уже после рождения ребенка!! Помогите поступить правильно!!

Юрист:
Напишите заявление, как просят.
Ната (22.01.2010):
Добрый день! Подскажите пожалуйста, мне 25.01.10 выходить на работу после декретного отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет, но моего отдела уже нет-сократили, мне предлагают написать по собственному желанию. Я отказываюсь, говорю чтобы меня сокращали. Правомерны ли мои требования?

Юрист:
Не имели права сокращать вашу должность, пока вы в отпуске. Если не хотите больше там работать, требуйте увольнения по ст.40 п.1, иначе пригрозите судом.
Роман (22.01.2010):
скажите пожалуйста, где я могу ознакомиться с положением об отпуске военнослужащего? с ув. Роман

Юрист:
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
Стаття 10-1. Право військовослужбовців на відпустки.
Порядок надання військовослужбовцям
відпусток та відкликання з них

1. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової
військової служби, надаються щорічні основні відпустки із
збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням
грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового
забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для
військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні
до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років -
35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів;
понад 20 календарних років - 45 календарних днів. Час для проїзду
до місця проведення зазначеної відпустки і назад не надається.
Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних
основних відпусток не враховуються.

2. Щорічна основна відпустка надається протягом календарного
року. В особливих випадках з дозволу прямого начальника,
уповноваженого Міністром оборони України, керівниками центральних
органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють
керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до
законів України, керівниками правоохоронних органів та керівниками
розвідувальних органів України, щорічна основна відпустка за
минулий рік надається в першому кварталі наступного року, якщо
раніше її не було надано.

Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за
контрактом, тривалість щорічної основної відпустки в році початку
військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини
тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до пункту
1 цієї статті, за кожний повний місяць служби до кінця
календарного року. При цьому військовослужбовцям, які мають право
на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується
вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах
України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів за бажанням
військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною
основною відпусткою в наступному році. У такому самому порядку
надається щорічна основна відпустка і військовослужбовцям, які
перебували у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку.

3. За бажанням військовослужбовців, крім курсантів (слухачів)
вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних
закладів, які мають у своєму складі військові інститути,
факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки,
щорічна основна відпустка може надаватися їм частинами, не більше
двох, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не
менше 24 календарних днів.

4. Військовослужбовцям, виконання обов'язків військової
служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та
інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих
природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних
умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, крім
військовослужбовців строкової військової служби, надається щорічна
додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального
забезпечення. Тривалість такої щорічної додаткової відпустки
визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та
не може перевищувати 15 календарних днів.

Перелік місцевостей з особливими природними географічними,
геологічними, кліматичними, екологічними умовами, військових
посад, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з
підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням,
ризиком для життя і здоров'я, а також порядок надання та
тривалість щорічної додаткової відпустки залежно від часу
проходження служби в зазначених умовах визначаються Кабінетом
Міністрів України.

Військовослужбовцям, які одночасно мають право на отримання
щорічної додаткової відпустки, передбаченої абзацом першим цього
пункту та іншими законами, щорічна додаткова відпустка із
збереженням грошового та матеріального забезпечення надається за
однією з підстав за вибором військовослужбовця.

5. Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної
основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка
продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї
відпустки.

6. Курсантам (слухачам) вищих військових навчальних закладів,
а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі
військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри
військової підготовки, щороку надаються канікулярні відпустки:
зимова - тривалістю до 14 календарних днів та літня -
30 календарних днів. Тривалість таких відпусток не залежить від
вислуги років.

У разі наявності навчальної заборгованості у курсантів вищих
військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів,
які мають у своєму складі військові інститути, факультети
військової підготовки, кафедри військової підготовки, канікулярна
відпустка надається їм після ліквідації заборгованості в межах
строків, установлених графіком навчального процесу. При цьому
тривалість літньої відпустки не може бути меншою ніж
15 календарних днів.

Курсантам (слухачам) вищих військових навчальних закладів, а
також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі
військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри
військової підготовки, крім канікулярних відпусток, зазначених в
абзаці першому цього пункту, можуть надаватися додаткові відпустки
для лікування у зв'язку з хворобою або за сімейними обставинами в
порядку, передбаченому пунктами 9-11 цієї статті.

7. Військовослужбовцям, які перебувають у довготривалому
відрядженні за межами України, крім військовослужбовців строкової
військової служби, дозволяється за їх бажанням об'єднувати щорічні
основні відпустки за два роки. У цьому разі загальна тривалість
об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

8. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової
військової служби, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням,
творчі відпустки та соціальні відпустки надаються відповідно до
Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ). Інші додаткові
відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених
відповідними законами України.

У разі якщо Законом України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) або
іншими законами України передбачено надання додаткових відпусток
без збереження заробітної плати, такі відпустки
військовослужбовцям надаються без збереження грошового
забезпечення.

9. Відпустка за сімейними обставинами без збереження
грошового забезпечення надається військовослужбовцю у таких
випадках:

1) укладення ним шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів;

2) тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по
шлюбу:

а) дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи),
сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри)
військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на
вихованні якої перебував військовослужбовець, - тривалістю до
7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до
місця проведення відпустки та назад;

б) інших рідних - тривалістю до 3 календарних днів без
урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення
відпустки та назад;

3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю
військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього
пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу,
необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

4) в інших виняткових випадках, коли присутність
військовослужбовця в сім'ї необхідна, за рішенням командира
(начальника) військової частини - тривалістю до 3 календарних днів
без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення
відпустки та назад. Така відпустка може надаватися один раз
протягом календарного року.

10. За рішенням командира (начальника) військової частини
військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової
служби, можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з
інших поважних причин без збереження грошового забезпечення
загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів на рік.

11. У зв'язку з хворобою військовослужбовця йому надається
відпустка для лікування із збереженням грошового та матеріального
забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії.
Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання.
Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в
закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з
хворобою не повинен перевищувати 4 місяців підряд (крім випадків,
коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування
на лікуванні).

Після закінчення встановленого безперервного перебування на
лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування
у зв'язку з хворобою військовослужбовець підлягає огляду
військово-лікарською комісією для вирішення питання про
придатність його до військової служби.

Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з
військової служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не
надається.

12. Військовослужбовцям строкової військової служби, які
проходять військову службу на кораблях, суднах і в берегових
частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил
України та Морської охорони Державної прикордонної служби України,
за весь період проходження військової служби надається відпустка
тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного
для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш
як через 3 місяці проходження ними строкової військової служби.

13. Дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна
відпустка за її бажанням надається у зручний для неї (нього) час
одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця.

14. Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової
військової служби, які звільняються з військової служби, за
винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом
здоров'я та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з
розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають
право відповідно до пункту 1 цієї статті за кожний повний місяць
служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки
таких військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів,
їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і
назад до місця служби або до обраного місця проживання в межах
України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової
військової служби, які звільняються зі служби за віком, станом
здоров'я та у зв'язку із скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів, щорічні основні відпустки та додаткові
відпустки в рік звільнення надаються на строки, установлені
пунктами 1 та 4 цієї статті.

У рік звільнення зазначених в абзацах першому та другому
цього пункту військовослужбовців зі служби у разі невикористання
ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується
грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної
відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі
військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

У разі звільнення військовослужбовця до закінчення
календарного року, за який він уже використав щорічну основну та
щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі
служби за віком, станом здоров'я або у зв'язку із скороченням
штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу
командира (начальника) військового об'єднання, з'єднання чи
частини, керівника органу військового управління, вищого
військового навчального закладу, установи та організації
провадиться відрахування із грошового забезпечення за дні
відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного
року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

У разі смерті військовослужбовця відрахування з його
грошового забезпечення за використані дні відпустки не
провадяться.

Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової
військової служби, накази про звільнення яких підписано в минулому
році, але не виключеним із списків військової частини, відпустки
за період служби в поточному році не надаються.

15. У разі звільнення військовослужбовців зі служби (крім
звільнення через службову невідповідність, у зв'язку з
обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким
призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі,
позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні
посади, у зв'язку з позбавленням військового звання в
дисциплінарному порядку, а також у зв'язку із систематичним
невиконанням умов контракту військовослужбовцем) та невикористання
ними щорічної основної відпустки за їх бажанням надається
невикористана відпустка з наступним звільненням їх зі служби.
Датою звільнення військовослужбовця зі служби у такому разі є
останній день відпустки.

У разі звільнення військовослужбовця зі служби у зв'язку із
закінченням строку контракту невикористана ним щорічна основна
відпустка за його бажанням може надаватися й тоді, коли час цієї
відпустки повністю або частково перевищує строк контракту. У цьому
випадку дія такого контракту продовжується до закінчення
відпустки.

16. Відкликання військовослужбовців із щорічних основних
відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації,
введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих
її місцевостях, а в інших випадках - за рішенням Міністра оборони
України, керівників центральних органів виконавчої влади та інших
державних органів, які відповідно до закону здійснюють керівництво
військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів
України, керівників правоохоронних органів та керівників
розвідувальних органів України, їх заступників та начальника
Генерального штабу Збройних Сил України, а також командувачів
відповідних військових формувань, які за посадою не є керівниками
центральних органів виконавчої влади.

У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної
відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в
поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить
10 календарних днів і більше, військовослужбовцю оплачується
вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах
України, але не далі пункту перебування, з якого його було
відкликано.


Роман (22.01.2010):
скажите пожалуйста, когда военнослужащий контрактной службы , уходящий в очередной отпуск должен получать материальные средства на оздоровление, перед уходом в отпуск, или по прибытию на службу? заранее благодарен, с ув. Роман

Юрист:
Перед уходом, но денег нет в МО, потом оздоровительные задерживают до года.
Елена (22.01.2010):
Добрый день! Я работаю в государственном учреждении, госслужащая. В декабре у нас началось сокращение, 10 декабря я была вызвана и предупреждена в письменном виде за 2 месяца о сокращении т.е. до 10 февраля. Мне было предложено декретное место (я работала 7 лет на основном) с понижением в должности. Было сказано так, что я могу написать заявление на это место, а в случае если я передумаю до 10.02, смогу его забрать и уйти по сокращению. 30 декабря я написала заявление на эту должность т.к мне сказали что это место может занять другой работник, и я должна себя подстраховать, а то могу остаться даже без этого декретного места. После новогодних праздников я подошла в отдел кадров и сказала, что заявление я написала, но окончательно еще не решила, возможно я все таки захочу уйти по сокращению (как мне и было раньше сказано что я смогу передумать и забрать заявление), на что мне ответили , что сделать этого я уже не могу, заявление написано, уже сделан приказ (который я кстати в глаза не видела, и с ним не ознакомлена), что уже есть новое штатное расписание, все другие сотрудники тоже написали свои заявления и уже функционирует новый отдел в котором я на декретной должности. Насколько я знаю функционировать новый отдел и штатное расписание будет только после 10.02. когда пройдет срок предупреждения о сокращении. У меня вопрос могу ли я написать заявление до февраля о том что я отзываю свое заявление на эту должность, прошу анулировать приказ (с которым я не ознакомлена) и сократить меня с моей должности на которой я работала. и на какие мне можно сослаться статьи КЗоТа? Заранее благодарна Елена.

Юрист:
Вас сокращение уже не касается, ОК действовал правомерно. Впредь не верьте кадровикам на слово.
Сергей (22.01.2010):
Здравствуйте! Недавно хотел стать на учёт на бирже труда в Кременчуге. Там мне отказали, основываясь на том, что я больше 2 лет официально нигде не работал. Об этом свидетельствует последняяя запись в трудовой книжке. Скажите, я действительно не имею права стать на учёт?

Юрист:
Имеете право.
Юлия (22.01.2010):
Здравствуйте . Могу ли написать заявление на увольнение , находясь на больничном ( чтобы не отрабатывать 14 дней ) ?

Юрист:
Да.
ЮЛИЯ (22.01.2010):
Мой вопрос 6848, Вы простите, но мое начальтсвто по вашему ответу не поняло, надо им отрабатывать эти дни если они сейчас на больничном или в отпуске?????????
Извините. С уважением

Юрист:
Это такие же рабочие дни как и все остальные. Если человек на больничном или в отпуске, когда остальные работают в субботу, нет оснований потом этого человека заставлять работать.
Юлия (22.01.2010):
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если я работаю на госслужбе ( налоговая), у меня ребенок 2-х лет и статус одинокой матери, имею ли я право на неполный рабочий день?

Юрист:
Да,вам обязаны установить неполный рабочий день по вашей просьбе.

Кодекс законів про працю України

Стаття 56. Неповний робочий час
Напросьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком дочотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, щознаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворимчленом сім'ї відповідно до медичного висновку, власник абоуповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати їй неповнийробочий день або неповний робочий тиждень.
Виктория (22.01.2010):
Я получила уведомление о сокращении за 2 месяца. Имеют ли право отправить меня в очередной опуск во время этого периода.

Юрист:
Да, согласно графику.
Саша (22.01.2010):
Здраствуйте.У меня такой вопрос хочю уволится из армии досрочно а мне сразу сказали можем уволить только по статте не выполнение условий контракта законы почитать не дают.скажыте есть ищьо какаето возможность

Юрист:
Есть еще семейные обстоятельства:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1994 р. N 150

ПЕРЕЛІК
сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть
бути підставою для звільнення військовослужбовців, які
проходять службу за контрактом на посадах рядового,
сержантського і старшинського складу, прапорщиків,
мічманів та офіцерів з військової служби


Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом на
посадах рядового, сержантського і старшинського складу,
прапорщики, мічмани та офіцери за їх проханням можуть бути
звільнені з військової служби через такі сімейні обставини або
причини:

смерть дружини (чоловіка) військовослужбовця, якщо на його
вихованні залишилися одна неповнолітня дитина або декілька дітей*;

розірвання шлюбу, якщо на вихованні військовослужбовця
залишилися згідно з рішенням суду одна неповнолітня дитина або
декілька дітей*;

взяття шлюбу військовослужбовцем з громадянкою (громадянином)
України чи особою без громадянства, яка (який) вибуває для
постійного проживання за межі України, або з іноземною громадянкою
(громадянином), яка (який) проживає за межами України;

хвороба військовослужбовця чи дружини (чоловіка), дитини, а
також батьків своїх чи дружини (чоловіка), які проживають разом з
ним, якщо ця хвороба перешкоджає проходженню служби в даній
місцевості (згідно з медичним висновком), за неможливості
переведення до іншої місцевості;

необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною,
а також батьками своїми чи дружини (чоловіка) - за медичним
висновком;

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей;

наявність у військовослужбовців-жінок дитини віком до трьох
років або дитини віком до шести років, яка потребує домашнього
догляду за висновком військово-лікарської комісії, а в одиноких
матерів - дитини віком до чотирнадцяти років або дитини -
інваліда.

--------------------------------
* Особи, що не досягли 18-річного віку, а також старші, якщо вони
є інвалідами I чи II групи або вихованцями, учнями, студентами,
курсантами та слухачами (крім курсантів і слухачів військових
навчальних закладів), стажистами навчальних закладів, не
досягли 23-річного віку і перебувають на утриманні батьків.

лидия (21.01.2010):
Уволили по ст.40п.1,пособие не выплатили.Предприятие находиться в другом городе,банкрот,
есть ли шанс получить деньги,куда жаловаться в таком случае?

Юрист:
В суд
Оксана (21.01.2010):
Добрый день.
Мой муж - сотрудник МВД. Я - предприниматель. Может ли муж оформить декретный отпуск? Какие документы ему надо предоставить по месту его работы?

Юрист:
Вы - не работаете, потому нет права на декретный отпуск у вас, а как следствие - и у мужа.
Иннеска (21.01.2010):
Добрый день. Вопрос такого характера. Я в сентябре 2007 была уволена по согласию сторон и с 13.09.07 по 18.01.08 стояла в ЦЗ и получала помощь по безработице. В период с 11.07.08 по 09.02.09 работала и была уволена также по согласию сторон. В июне 2009 снова стала на учет в ЦЗ. С 24.06.09 по 7.09.09 мне выплачивалась материальная помощь(всего в сумме 1233,35 грн). С 7 сентября я находилась в оптуске по беременности и родам. По окончанию этого отпуска(до 11 января 2010) я пришла в ЦЗ, где мне сообщили, что полученую помощь я должна им вернуть в связи с тем, что какие-то 90 дней(то ли первые, то ли последние)пребывания в ЦЗ не оплачиваються. Что мне в такой ситуации делать? Законно ли это?

Юрист:
Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає
поверненню

1. Не підлягає поверненню безпідставно набуті:

1) заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї,
пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, аліменти та інші
грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх
виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за
відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з
боку набувача;

 Комментариев: 8  ::  Дата: 22 января 2010   ::  Посмотрели: 12727  
Комментарий написал(a) Alexsandr. Опубликованно: 21 января 2011 19:49 в новости


Группа: Гости
Новостей: 0
Комментариев: 0
ICQ: --
Добрий день!
Що мені робити я працюю бібліотекарем в інституті, під час проведення інвентаризації було виявлено, що відрахували студентів за якими числяться велика кількість підручників, про відрахування мене ніхто не попереджував та обхідних листків я не підписував. До студентів мною були зроблені дзвінки з проханням повернути книги, але вони по теперешній час не повертають дану літературу. Директор вимагає щоб я заплатив за ці підручники. Підскажіть будьласка як мені поступати, на які закони звернути увагу?

Комментарий написал(a) vovkas. Опубликованно: 21 января 2011 21:40 в новости


Группа: Посетители
Новостей: 5
Комментариев: 2272
ICQ: --
Цитата: Alexsandr
я працюю бібліотекарем в інституті


Цитата: Alexsandr
Що мені робити


я бы уволился fellow

И ничего, что теме этой уже год? вряд ли кто ответит.


Цитата: vovkas
Роман (22.01.2010):скажите пожалуйста, где я могу ознакомиться с положением об отпуске военнослужащего? с ув. Роман


в интернете, где ты, собственно, и сидишь. wink

Комментарий написал(a) оксана. Опубликованно: 1 марта 2011 12:18 в новости


Группа: Гости
Новостей: 0
Комментариев: 0
ICQ: --
Чоловік збирається купувати квартиру. Дитина у мене від першого шлюбу. чи матиме дитина в майбутньому проблеми з цією квартирою(ій 11 років). В чоловіка від першого шлюбу син

Комментарий написал(a) overseer. Опубликованно: 22 апреля 2011 10:14 в новости


Группа: Гости
Новостей: 0
Комментариев: 0
ICQ: --
Здравствуйте! У меня к Вам 2 вопроса.
1. Моя мама является мелким ЧП в небольшом городке, в связи с чем ОМС (Горсовет) заставляет ее и других предпринимателей убирать территорию к майским праздникам, не прилегающую к их зданиям (напр. "От автовокзала и до кладбища"). Имеет ли право она не убирать такую территорию? Прилегающую территорию она прибирает регулярно. Спасибо за ответ.
2. Мама платила налог на предпринимательскую деятельность 120 грн., не так давно его снизили до 50 грн. (суммы округлил). После снижения налога тот же Городской Совет принял решение выплачивать ему разницу от сниженя налога, то есть около 70 грн. на обустройство города. Чем мама может обосновать свой отказ?

Комментарий написал(a) Анна. Опубликованно: 31 марта 2012 19:45 в новости


Группа: Гости
Новостей: 0
Комментариев: 0
ICQ: --
Добрий день! Я працюю в школі вчителем. На роботу мене прийняли на 1 навчальний рік, тобто 31.05.2012 р. мене повинні звільнити. 17.12.2011 р. я вийшла заміж. Скажіть, будь ласка, чи можуть мене звільнити з роботи якщо я вагітна, але термін вагітності не дозволяє вийти в декретну відпустку до звільнення. Дякую.

Комментарий написал(a) Ирина Макарова. Опубликованно: 2 июня 2012 18:01 в новости


Группа: Гости
Новостей: 0
Комментариев: 0
ICQ: --
Здравствуйте. Служу в ЗСУ женщина-контрактник. В августе этого года мне исполняется 50 лет. Контракт на дальнейшее прохождение службы не продлевают в свзязи с ограничениями в возрасте. На гражданке себя не вижу, хотелось бы служить дальше. Имею ли на это право согласно нынешнего законодательства?

Комментарий написал(a) ЛЕНА. Опубликованно: 10 декабря 2012 14:56 в новости


Группа: Гости
Новостей: 0
Комментариев: 0
ICQ: --
добрий день вме є 3 дітей віком 12-8-3.5 років чоловік громадянин Польщі і там прописаний я украінка прописана з дітьми в Мостиськах допомоги не получаю так як мені сказали що в мене чоловік поляк а з поляками вони неспівпрацюють що мені робити БУДЬ-ЛАСКА ВІДПИШІТЬ

Комментарий написал(a) Катерина. Опубликованно: 11 декабря 2013 16:20 в новости