Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий

Блоги
Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00


Google+Закон про страх або щодо сплати ФОП до Пенсійного фонду
Відносно Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (в останній редакції від 01.04.2011 року), далі скорочено – Закон про страх, хочеться сказати багато чого, але давайте зупинимося на явних фактах, які, на мою думку, не потребують доказів.

Закон про страх – є тим дивним законом, де зібрано все що тільки можна, але юридично не доказано нічого.

Закон про страх у визначенні термінів:

2) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

В цьому підпункті визначається, що таке є єдиний внесок, чітко і зрозуміло, більш ніде в Законі не дається визначення єдиного внеску.

Відкриваємо У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва»(далі Указ) і дуже уважно читаємо пункт. 6 даного Указу:

Суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів):

ПРОШУ ЗВЕРНУТИ УВАГУ – на словосполучення - обов’язкових платежів.

- податку на додану вартість, крім випадку, коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6 відсотків;

- податку на прибуток підприємств;- податку на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва);
- плати (податку) за землю;

- збору на спеціальне використання природних ресурсів;- збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; - збору до Державного інноваційного фонду;

- збору на обов'язкове соціальне страхування; - відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;

- комунального податку;

- податку на промисел;

- збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

- збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

- внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів

- внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення; - плати за патенти згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ).

Отже фізичні особі підприємці не платять єдиний внесок відповідно до Указу, але держава дуже хоче, щоб ми платили, тоді давайте звернемося до вищого суду, основного Закону України –Конституції

– Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Дана стаття Конституції не дозволяє звужувати зміст і обсяг існуючих прав і свобод, а Закон про страх – вносить свої незрозумілі добавки в відносини ФОПника і Пенсійного фонду, не відмінюючи існуючий УКАЗ, в якому чітко сказано, що ФОП не повинний платити дані обов’язкові платежі.
У Законі про страх, вони ( це ті хто писав цей Закон) зробили дуже хитро, вірніше написали дуже чудно, надіючись, що ніхто читати даний Закон не буде і шара прокатит.. Неа. Не прокатит.

Тепер давайте прочитаємо ще один термін в Законі про страх –

5) мінімальний страховий внесок - сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця;

Стаття 7. База нарахування єдиного внеску

1. Єдиний внесок нараховується:

3) для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, - на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе та членів сім'ї, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу;

Дуже чудово сказано, правда? Особливо мені сподобалась фраза про заробітну плату. Тільки, яка заробітна плата у фізичної особи підприємця? Хтось може мені підказати, де написано про такі дані, в якому Законі вираховується заробітна плата для фізичної особи підприємця?

В УКАЗІ чітко з цього приводу сказано:

- Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа, яка сплачує єдиний податок, звільняється від обов'язку нарахування, відрахування та перерахування до державних цільових фондів зборів, пов'язаних з виплатою заробітної плати працівникам, які перебувають з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім'ї.

У фізичної особи підприємця є тільки обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який за рік не перевищує 500 тис. гривень. Ще раз повторюю – у ФОП немає заробітної плати, а значить і немає бази нарахування для єдиного внеску, як того хоче Закон про страх.
Відповідно до статті 9 Закону про страх .

Порядок обчислення і сплати єдиного внеску

2. Обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок.
6. Для зарахування єдиного внеску в органах Державного казначейства України відкриваються в установленому порядку небюджетні рахунки відповідному територіальному органу Пенсійного фонду. Зазначені рахунки відкриваються виключно для обслуговування коштів єдиного внеску.Розрахункове обслуговування територіального органу Пенсійного фонду здійснюється відповідно до умов договорів між органами Державного казначейства України і власниками рахунків.

Отже, вивчаючи наші документі представники Пенсійного Фонду, будуть тільки по їм відомій формулі вираховувати наш дохід, тому що зарплати у нас немає, а значить і немає бази для нарахування єдиного внеску.

Та хочеться нагадати представникам ПФ, що відповідно до ст.2 п.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» суб'єкти підприємницької діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності.
Підприємець-платник єдиного податку відповідно до п. 2 ст. 55 Господарського кодексу України є суб’єктом господарювання, то норми ГК для нього обов'язкові.

Відповідно до п. 8 ст. 19 ГК всі суб’єкти господарювання зобов’язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Відповідно до п. 6 ст. 128 ГК “громадянин-підприємець зобов’язаний... вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства, своєчасно надавати податковим органам декларації про доходи, інші необхідні відомості для нарахування податків і сплачувати податки в порядку і в розмірах, встановлених законом”.

Цей перелік обов'язків є вичерпним і, як видно, обов'язку зі зберігання та надання для перевірки первинних бухгалтерських документів немає.
А облік необхідно вести відповідно до вимог законодавства, яке наразі не зобов’язує підприємця вести бухгалтерський облік.
Отже вирахування доходу для ФОПника є мрією представників ПФ.

Крім того в даній статті вигадані договори на обслуговування небюджетних (дуже цікаво, а чиїх) рахунків, які укладаються між казначейством та громадянином, дуже така підпільна стаття.

При виплаті пенсій, наша влада кричить про відсутність грошей в бюджеті на їх виплату, але рахунки відкриваються не бюджетні – дуже дивно все це і більше схоже на черговий кидок.

Вивчаючи далі Закон про страх, можна побачити у ст. 8 п.11 розказують, я к вони будуть ділити наші гроші:

11. Єдиний внесок для платників, зазначених у пунктах 4 та 5 частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 34,7 відсотка визначеної пунктами 2 та 3 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

У разі бажання осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, брати участь на добровільних засадах:

- у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,6 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску;

- у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, єдиний внесок встановлюється у розмірі 36,21 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску.
І раптом в Законі про страх, з’являється цікава фраза – брати участь на добровільних засадах, а значить не обов’язково і чому саме для осіб зазначених у п.4 та 5 част. 1 ст. 4 – а саме для фізичних осіб підприємців.

Стаття 10. Добровільна сплата єдиного внеску

1. Платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є: особи, зазначені у пунктах 4 та 5 частини першої статті 4 цього Закону, - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та/або від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

2. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, але не менше одного року.
Тут у мене наступає повний ступор, якщо ФОП мають право на добровільну сплату єдиного внеску, то чому я повинен обов’язково заключати договір про це з Пенсійним фондом, АДЖЕ відповідно до даного Закону про страх, кожний ФОП має право на добровільну оплату єдиного внеску, а значить сплата даного внеску, не є для ФОП обов’язковою.

І з’являється достатньо дивне відчуття, а чому у даній статті, про добровільну сплату єдиного внеску, згадали тільки ФОПників, цитую п.4 та 5 ст.4 даного Закону:

4) фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;

5) особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями;

Мене не покидає відчуття того, що хтось із тих, хто розробляв Закон про страх, прекрасно розумів абсурдність ситуації з ФОПниками і якщо з Податкового Кодексу, розділи про ФОП, прибрали після деяких подій, то із Закону про страх, дані норми не встигли забрати і щоб зовсім заплутати нас внесли масу статей, які мають юридичні протиріччя.

Отже я буду сплачувати відповідно до УКАЗУ:

Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа сплачує єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України. Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку у таких розмірах: до місцевого бюджету - 43 відсотки; до Пенсійного фонду України - 42 відсотки; на обов'язкове соціальне страхування - 15 відсотків (у тому числі до Державного фонду сприяння зайнятості населення - 4 відсотки) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням.

Зараз, відповідно до постанови КМ, казначейство не розділяє платежі і потрібно 43% до Податкової і 57% до Пенсійного фонду – для тих хто платить єдиний податок 200 гривень – 86 гривень до ДПІ, та 114 гривень ДО ПФ. І ні центом більше.

Відповідно до ст.106 Конституції України:Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України. Відповідно до статті 42 Конституції України. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

На сьогоднішній день У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» ніхто не відміняв і даний УКАЗ є пріоритетним у відносинах ФОП і держави.


Закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» написаний не для ФОП і даний внесок є добровільним, що слідує із Закону.

Але навіть коли ФОП захоче добровільно платити в ПФ (що визиває сміх) не визначена сума єдиного внеску, тому що не визначена база нарахування даного внеску.

Далі будемо продовжувати вивчати новітні ЗАКОНІЩА такого «мудрого керівництва»..
 Комментариев: 1  ::  Дата: 22 мая 2011   ::  Посмотрели: 14496  
Комментарий написал(a) Валентина. Опубликованно: 5 июля 2011 20:02 в новости


Группа: Посетители
Новостей: 0
Комментариев: 3
ICQ: --
Якби всі ФОПи , а не частина з них звернулися до суду за порушення конституційних прав , то вже би давно відмінили абсурдний закон, а так одні воюють, а інші раболепськи платять.Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail: (необязательно)

Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить если не виден код
Введите код:


 (Ctrl + Enter)