Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий

Блоги
Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00


Google+Депутат Кириченко недоволен работой юристов горсовета (документ)
Как уже сообщала «Херсонская правда» депутат городского совета Сергей Кириченко внес на рассмотрение сессии проект решения о ликвидации районов в городе Херсоне.

Депутат аргументировал такое свое предложение банальной экономией денежных средств громады и простой нецелесообразностью содержать в таком маленьком городе, как Херсон целую армию «лишних» чиновников.

До голосования дело еще не дошло, но уже получило широкий резонанс в депутатском корпусе в рядах херсонской общественности и юристов городского совета.

Как этого требует процедура, юрист горсовета А. Люлько провела анализ соответствия данного проекта решения действующему законодательству.
И углядела в нем несоответствие с нормами закона.

Однако депутат Сергей Кириченко категорически не согласен с таким подходом в правовой оценке данного вопроса.

Соответственно им были подготовлены замечания на юридическую позицию чиновника горсовета.

Предлагаем вниманию читателей ознакомится с юридическим обоснованием своей правоты от депутата Сергея Кириченко:

Херсонському міському голові
Сальдо В.В.

Секретарю Херсонської міської ради
Погребному Ю.Б.


ЗАУВАЖЕННЯ НА ВИСНОВОК
завідувача сектора юридичного забезпечення відділу з питань депутатської діяльності Херсонської міської ради Люлько А.В. від 30.10.2009 р. на проект рішення Херсонської міської ради «Про ліквідацію районів у місті Херсоні та адміністративно-територіальний устрій м. Херсона».


На внесений мною 19.10.2009 року проект рішення Херсонської міської ради «Про ліквідацію районів у місті Херсоні та адміністративно-територіальний устрій м. Херсона» завідувач сектора юридичного забезпечення відділу з питань депутатської діяльності А.В.Люлько надала 28.10.2009 р. ВИСНОВОК щодо проекту рішення «Про ліквідацію районів у місті Херсоні та адміністративно-територіальний устрій м. Херсона». Пізніше аналогічний висновок був наданий Люлько А.В. 30.10.09 р.

Зокрема у своїй довільній творчості, яка не має нічого спільного з юридичним аналізом та правом, а тим більше юридичним документом, громадянка Люлько А.В. написала наступне.

1) пославшись на пункт 41) статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Люлько А.В. відтворює норму згідно якої міська рада має у своїй компетенції вирішення питань адміністративно-територіального устрою. Але тут же спотворює цитату змісту Рішення Конституційного Суду України вiд 13.07.2001 року № 11-рп/2001 неправдиво кажучи, що, цитую: «у ПРЕАМБУЛІ проекту рішення, міська рада вирішує питання адміністративно-територіального устрою, однак «при вирішенні питань адміністративно-територіального устрою районів у містах обов'язково повинна враховуватись думка населення».

Цими словами гр-ка Люлько А.В. продемонструвала свою повну необізнаність, зокрема основоположного Закону України «Про Конституційний Суд України», згідно ст. 65 якого в змісті рішення КСУ відсутня така складова його частина, як «ПРЕАМБУЛА».

Та частина, яку цитувала гр-ка Люлько А.В., згідно пункту 4) статті 65 Закону «Про Конституційний Суд України» називається «4) зміст конституційного подання», а не ПРЕАМБУЛА! Таким чином Люлько А.В. відтворила лише одну із позицій аргументації суб’єктів подання до КСУ, які цим самим робили намагання обгрунтувати свою позицію. Але ж цитовані Люлько А.В. слова НІЯКИМ ЧИНОМ НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО РЕЗОЛЮТИВНОЇ ЧАСТИНИ Рішення КСУ від 13.07.2001 року № 11-рп/2001, яка тільки і має обов’язкове застосування на території держави усіма фізичними та юридичними суб’єктами. Люлько А.В. не відтворювала у своєму ВИСНОВКУ РЕЗОЛЮТИВНУ ЧАСТИНУ!

Таким чином, відповідно до резолютивної частини рішення КСУ від 13.07.2001 року №11-рп/2001 при вирішенні питань адміністративно-територіального устрою районів у містах не повинна враховуватись думка населення». Достатнім є волевиявлення депутатів відповідної міської ради, як це і встановив КСУ у зазначеному рішенні.

Люлько А.В. фактично піддала ревізії рішення КСУ від 13.07.2001 року № 11-рп/2001, що є неприпустимим ні з моральних, ні з професійних та етичних підстав.

2) Далі у своєму ВИСНОВКУ Люлько А.В. БЕЗДУМНО робить посилання на п. 3 розділу І Положення «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР», затвердженого Указом Президії Верховної Ради УРСР від 12.03.1981 № 1654-Х :

«3. Утворення і ліквідація районів, районів у містах, встановлення і перенесення адміністративних центрів районів проводяться Президією Верховної Ради Української РСР за поданням виконавчих комітетів відповідних обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад народних депутатів».

Бездумність та відсутність інтелектуальної насиченості дій Люлько А.В. підтверджується самою ж цитатою Люлько А.В., де в передостанньому рядку вона посилаються на МІСЬКІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ МІСТ РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ! При цьому Люлько А.В. проявила свою необізнаність в тому, що м.Херсон не відноситься до міст республіканського підпорядкування на відміну міст Києва та Севастополя.

Також громадянка Люлько А.В. проявила повну відсутність професійності коли, всупереч Рішенню КСУ від 13.07.2001 року № 11-рп/2001, зазначила, що «У зв’язку з цим Указом слід розуміти, що останнє рішення щодо утворення або ліквідації районів у містах залишається за Верховною Радою України (Президією Верховної Ради)»?!

Люлько А.В. проігнорувала той факт, що в структурі органів державної влади сучасної України відсутній такий органі, як Президія Верховної Ради України з відповідними повноваженнями.

Цим невіглаством Люлько А.В. проігнорувала статтю 19 Конституції України, згідно частини другої якої «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Тобто Конституція визначила, що тільки норми Конституції і законів України є підставою, межами повноважень та способом для дій органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб! Положення, а тим більше затверджене Указом неіснуючого державного органу (Президія Верховної Ради), не може розцінюватися як таке, яким зобов’язані керуватися органи місцевого самоврядування та їх посадові особи. Тим більше в змісті Конституційного рішення чітко відтворюється норма пункту 29) статті 85 Конституції, згідно якої до компетенції Верховної Ради відноситься лише питання ліквідації РАЙОНІВ, але не РАЙОНІВ У МІСТАХ, про що чітко визначено у Рішенні КСУ від 13.07.2001 року № 11-рп/2001.

Усі аргументи, які містяться у цих ЗАУВАЖЕННЯХ, я терпляче довів до відома безпосередньо гр. Люлько А.В. Також я пояснив їй, що на підставі статті 3 Закону України від 12.09.1991 № 1543-XII Про правонаступництво України: «Закони Української РСР та інші акти, ухвалені Верховною Радою Української РСР, діють на території України, оскільки вони не суперечать законам України, ухваленим після проголошення незалежності України». Окрім пояснень, я дав в руки гр. Люлько А.В. сам текст Закону України від 12.09.1991 року.

Також свої аргументовані зауваження до некомпетентних дій Люлько А.В. я довів до секретаря міської ради Погребного Ю.Б., вважаючи за достатнє усунути її від поальших висновків на тему, яка неможлива для сприйняття Люлько А.В.
Мені здавалося, що Люлько А.В. адекватно сприйняла мою аргументацію.

Але після того, як я 29.10.2009 року вніс уточнену редакцію свого проекту рішення, гр. Люлько А.В. знов один в один 30.10.2009 року відторила свої безпідставні, нічим необгрунтовані, непрофесійні думки у формі так званого юридичного ВИСНОВКУ.

Я розцінюю поведінку та дії громадянки Люлько А.В., як неадекватними, неюридичними та вкрай шкідливими, які перешкоджають здійсненню мною наданих мені Конституцією та законами України депутатських повноважень, зокрема на подачу та розгляд проекту рішення міської ради.
Зазначений ПСЕВДОВИСНОВОК – це антиінтелектуальна, свого роду психологічна зброя, застосована з метою деструктивного впливу на автора проекту рішення та зняття з розгляду питання, яке становить вкрай високу значущість для життя територіальної громади міста Херсона. Тим більше, що у майбутньому часі розгляд по суті питання про ліквідацію районів у м.Херсоні з їх реальною ліквідацією можливий лише аж у 2014 році!

Люлько А.В. закрила очі на те, що Рішення КСУ від 13.07.2001 року № 11-рп/2001 надало легитімність прецеденту у вигляді Рішення Київської міської ради від 30 січня 2001 року N 162/1139 «Про адміністративно-територіальний устрій м. Києва», затвердженого на VIII сесії XXIII скликання щодо повноважень будь-якої міської ради на території України ліквідовувати в межіх відповідної територіальної громади райони у містах. Але ця найголовніша обставина Рішення Конституційного Суду України була проігнорована Люлько А.В.

Так званий «документ» громадянки Люлько А.В. у формі «ВИСНОВКУ» повинен бути виключений із розгляду депутатами міської ради, депутатськими комісіями та міською радою.

Сама діяльність гр. Люлько А.В., її непрофесійні дії є підставою для призначення позачергової атестації, яка повинна визначити об’єм знань, якими володіє та не володіє гр.Люлько А.В. Вже на часі визначити доцільність утримання на посаді завідувача сектора юридичного забезпечення відділу з питань депутатської діяльності гр. Люлько А.В., яка демонструє відсутність необхідної правової кваліфікації.

На підставі вищенаведеного, прошу міського голову та секретаря міської ради вилучити так званий «ВИСНОВОК» гр-ки А.В.Люлько від 30.10.2009 р. із документів сесії міської ради, яка повинна відбутися 27.11.2009 року та поширити серед депутатів міської ради та депутатських комісій міської ради відповідного листа, яким керівництвом міської ради відкликається ВИСНОВОК гр. Люлько А.В. від 30.10.2009 р. до питання №15 Порядку денного з проханням не брати його до уваги при розгляді проектів рішень на засіданнях комісій та сесії міської ради.

Також прошу невідкладно поширити цей мій документ – «ЗАУВАЖЕННЯ» за моїм підписом серед депутатів міської ради та постійних депутатських комісій, бо його відсутність при розгляді питання на засіданнях постійних депутатських комісій може негативно вплинути на результати розгляду по суті внесеного мною проекту рішення з питання №15 Порядку денного сесії.

Депутат Херсонської міської ради,
Заслужений юрист України, кандидат
юридичних наук, доцент С.Кириченко
Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: 15 апреля 2010   ::  Посмотрели: 1232  Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail: (необязательно)

Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить если не виден код
Введите код:


 (Ctrl + Enter)
Интервью

Група Світового Банку сприяє впровадженню індексного страхування в Україні


На цих та інших моментах під час семінару докладно зупинявся старший спеціаліст із фінансів, провідний експерт з індексного страхування Групи Світового Банку Шадрек Мапфумо.

ПодробнееКатерина ЛЕВЧЕНКО: «Міжнародне право розглядає сексуальне насильство під час війни як військовий злочин»


Торік на Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, що діє при ГО «Ла Страда-Україна», надійшло 38 292 дзвінка.

ПодробнееОлександр Слобожан: «Спроможні громади – сильна держава»


Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан прокоментував результати виборів та дав оцінку перспективам формування об’єднаних територіальних громад.

Подробнее