Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий

Блоги
Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00


Google+Співаковський: Перше у черговій сесії Парламенту засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
6 вересня відбулось перше у черговій сесії Парламенту засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. У засіданні взяли участь народні депутати-члени Комітету Олександр Співаковський, Володимир Литвин, Іван Кириленко та Тарас Кремінь, Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, заступники Міністра, Юрій Рашкевич, директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров, директор Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України Віктор Шовкалюк, Директор Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Міністерства фінансів України Роман Єрмоличев, Президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Володимир Луговий, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України Станіслав Ніколаєнковчений секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Ярослав Болюбаш, освітній експерт Центру CEDOS Єгор Стадний, а також представники вищих навчальних закладів, профспілкових організацій, громадськості та експертного середовища.

Співаковський: Перше у черговій сесії Парламенту засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

Засідання розпочалось з обговорення новацій щойно прийнятого Верховною Радою України базового Закону України «Про освіту», під час якого представники освітянської спільноти обмінялись думками щодо нововведень які будуть запроваджені після набрання чинності цим законом та шляхів і строків його практичної імплементації.

Першим питанням порядку денного розглядались результати, стан і проблеми вступної кампанії 2017 року до вищих і професійно-технічних навчальних закладів України.

Заслухавши інформацію Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич заступників Міністра та директорів департаментів Міністерства освіти і науки, та інших учасників засідання, Комітет з питань науки і освіти відзначив окремі позитивні зрушення та серйозні прорахунки в організації та проведенні вступної кампанії 2017 року і забезпеченні рівного доступу громадян до вищої освіти, а саме.

У 2017 році загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах та наукових установах складає 212373 місць. Зокрема, за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” обсяги державного замовлення становлять 57 175 місць (на денну форму навчання - 52 299); бакалавр - 82 693 місць (74 711); магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра - 62 281 місць (53 350); магістр на основі повної загальної середньої освіти - 5931 місце.

Обсяг держзамовлення в аспірантуру становить 4 422 місця, з яких 3 600 - за денною формою навчання.

Обсяг держзамовлення в докторантуру уряд установив на рівні 468 місць.

Загалом держзамовлення 2017 року порівняно з фактичним розподілом за минулий рік зменшено на 17%.

По завершенні конкурсного відбору рекомендації щодо зарахування на навчання за кошти державного бюджету отримало 60 тис. 925 вступників. За інформацією Міністерства освіти і науки України, 54% цьогорічних випускників шкіл матимуть можливість навчатися у вищих навчальних закладах за державні кошти.

Загальний обсяг прийому до професійно-технічних навчальних закладів складає 134,5 тис. осіб.

Зокрема, затверджено показники регіонального замовлення на 2017 рік в обсязі 120 тис. осіб та державного замовлення для навчальних центрів при кримінально-виконавчих установах в обсязі 8,6 тис. осіб. Державне замовлення для кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення становить 5,9 тис. осіб.

Ситуація з виконанням плану державного і регіонального замовлення професійно-технічними навчальними закладами у 2017 році викликає серйозну тривогу.
Тому листом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2017 №1/9-447 набір учнів до професійно-технічних навчальних закладів продовжено до 1 жовтня 2017 року.

Перехід професійно-технічних навчальних закладів на прийом учнів за регіональним замовленням продемонстрував недосконалість нормативно-правової бази стосовно цього питання.

У зв’язку з цим спостерігається щорічне зменшення контингенту учнів професійно-технічних навчальних закладів: у 2014 році тут навчалося 313,9 тис. осіб, у 2015 році – 294,3 тис. осіб (зменшення - 19.6 тис. осіб), у 2016 році - 282,7 тис. осіб (- 11,6 тис. осіб), із врахуванням прогнозованих показників у 2017 році планується навчання 273,4 тис. осіб (- 8,8 тис. осіб).

За даними Міністерства освіти і науки, протягом 2017 року видано 18 наказів про реорганізацію 40 професійно-технічних навчальних закладів шляхом приєднання малокомплектних навчальних закладів до більш потужних.

Цьогоріч вперше збільшено обсяги державного замовлення для вищих навчальних закладів на природничі, технічні та аграрні спеціальності (зокрема, “Фізика та астрономія”, “Прикладна фізика та наноматеріали”, “Математика”, “Мікро- та наносистемна техніка”, “Біотехнології та біоінженерія”, “Атомна енергетика”, “Агрономія”, “Захист і карантин рослин”, “Лісове господарство”).

Окремо збільшено кількість бюджетних місць до 7,4 тис. для майбутніх вчителів - предметників ( спеціальність “Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)”.

Крім перегляду пріоритетів державного замовлення, позитивними моментами цьогорічної вступної кампанії можна також вважати:

використання при вступі сертифікатів ЗНО 2016-го та 2017-го років;
- збереження квот для пільговиків і переселенців замість права на
позаконкурсний вступ, який скасовано у 2016 році;
вступ до магістратури на спеціальність “Право” за результатами єдиного фахового іспиту у форматі ЗНО;
розповсюдження широкого конкурсу на всі медичні спеціальності;
розширення можливостей здобуття української вищої освіти для вступників з Криму та Донбасу, врахування специфіки переміщених вищих навчальних закладів.

Так, згідно із Законом України від 03 листопада 2016 року № 1731-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, переміщених із тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження” для тимчасово переміщених вищих навчальних закладів встановлено фіксовані обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою для всіх спеціальностей та всіх освітніх рівнів, зазначених у відповідних ліцензіях на провадження освітньої діяльності.

Основними новаціями цьогорічної вступної кампанії є:

зменшення кількості заяв на місця держзамовлення (9 заяв на 4 спеціальності);
впровадження нових коефіцієнтів (регіонального, галузевого та сільського) до конкурсного балу;
запровадження Умов прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за окремим положенням.
Регіональний коефіцієнт орієнтований на те, щоби створити кращі можливості для вступників, які обрали вищі навчальні заклади у регіонах України, і складає 1,0 для Києва, 1,01 – для Дніпра, Львова, Одеси, Харкова, 1,03 – для Донецької та Луганської областей і переміщених вишів, 1,02 – в інших випадках.

Галузевий коефіцієнт – 1,03 – використовується лише для поданих заяв з першими пріоритетами на інженерно-¬технічні та природничо¬-математичні спеціальності, які потребують підтримки.

Сільський коефіцієнт - 1,02- застосовується для осіб, зареєстрованих у сільській місцевості, які здобули середню освіту в навчальних закладах на території сільських населених пунктів у рік вступу.

Попри окремі прогресивні нововведення, спрямовані на забезпечення прозорості та справедливості вступу до вищих навчальних закладів, вступна кампанія 2017 року позначена низкою серйозних прорахунків. Серед суттєвих недоліків і проблем цьогорічної вступної кампанії є відсутність поінформованості абітурієнтів про обсяги державного замовлення до початку вступної кампанії, невідповідність обсягів державного замовлення реальним потребам економіки у фахівцях з вищою освітою та робітничих кадрах, несвоєчасність затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста; постійні збої у роботі системи електронного вступу та обмеження функціональних можливостей роботи програмного забезпечення системи ЄДЕБО, неузгодженість нормативно-правових актів щодо підтвердження вступниками права користування сільським коефіцієнтом.

Упродовж останніх років склалася тенденція затвердження Урядом державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кілька днів до початку або навіть під час вступної кампанії. Зокрема, у 2017 році постанова Кабінету Міністрів України “Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році” затверджена 12 липня, у 2016 році – 6 липня, у 2015 році – 1 липня, але оприлюднені ці документи були набагато пізніше.

Це породжує низку проблем, яких можна було б уникнути при більш оперативній роботі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Кабінету Міністрів України, а саме:

навчальні заклади здійснюють професійну орієнтацію молоді і прийом документів абітурієнтів, не знаючи обсягів державного замовлення;

навчальні заклади затверджують правила прийому, не маючи показників державного замовлення;

адміністрація навчальних закладів не має можливості завчасно підготувати науково-педагогічний (педагогічний) колектив, матеріально-технічну базу (в кількісних і якісних показниках) для виконання державного замовлення.

Серйозним недоліком цьогорічної вступної кампанії, як і в попередні роки, є невідповідність обсягів державного замовлення реальним потребам економіки у фахівцях з вищою освітою. Зокрема, це стосується спеціальності 132 “Матеріалознавство”, яка в компоненті “нанотехнології” набуває стратегічно важливого значення для промисловості і оборонного комплексу країни. Щорічні потреби у фахівцях з матеріалознавства більш як 20-ти тисяч промислових підприємств України та академічних інститутів вже на сьогодні вимірюється тисячами осіб. Водночас загальний обсяг державного замовлення на зазначену спеціальність для усіх вищих навчальних закладів України склав лише 70 осіб. Подібна ситуація стосується також низки інших важливих для країни спеціальностей, як, наприклад, 184 “Гірництво”, 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, 101 “Екологія”, 133 “Галузеве машинобудування” та інших.

Як і в попередні роки, Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2017 році не відзначалися стабільністю. Так, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.04.2017 р. № 637 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.05.2017р. за № 646/30514), яким внесено зміни до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, була встановлена норма про підвищення прохідного балу при вступі на спеціальності “Стоматологія”, “Медицина”, “Фармація, промислова фармація” та “Педіатрія” на рівні мінімального значення 150 балів з кожного предмета. Завдяки зусиллям народних депутатів України 150-бальний поріг для медичних спеціальностей у 2017 році вдалось скасувати, оскільки ця ініціатива була запроваджена всупереч нормам Закону України «Про вищу освіту» і у той час, коли реєстрація на ЗНО уже фактично завершилась.

Ще однією проблемою стало несвоєчасне затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2017 році (наказ Міністерства освіти і науки України за № 599 був виданий 14.04.2017р., а зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 р. за № 610/30478) та багатозначність трактування деяких пунктів цього документу. Перепоною до затвердження вищезазначених Умов прийому стала відсутність законодавчої бази. Тільки після прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”, ініційованого народними депутатами України Марченком О.О., Співаковським О.В., Литвином В.М., Кременем Т.Д. та іншими, фактично стало можливим їх затвердження. Ці питання повинні були б розуміти і регулювати в Міністерстві освіти і науки України та своєчасно ініціювати зміни до законів, якщо того вимагають реалії.

Найбільш резонансною проблемою цьогорічної вступної кампанії стали постійні збої та обмеження функціональних можливостей роботи програмного забезпечення системи ЄДЕБО, що мало не призвело до зриву цьогорічної вступної кампанії. Недоліки у функціонуванні ЄДЕБО спричинили низку проблем, пов’язаних зі створенням електронних кабінетів абітурієнтів, неможливістю завантаження даних абітурієнтів, зокрема і конкурсного балу, переведення балу атестата у 200-бальну шкалу, тривалою бездіяльністю інформаційної системи “Конкурс”, а відповідно - відсутністю відображення перебігу вступної кампанії тощо.

Водночас у середині липня технічний адміністратор системи вдався до безпрецедентного акту - всупереч чинному законодавству ним було анульовано 40 тисяч конкурсних заяв вступників, що змусило абітурієнтів подавати їх повторно. Це викликало хвилю скарг та нарікань вступників та їх батьків з приводу організації, проведення та технічного забезпечення нинішньої вступної кампанії, суттєві складнощі у роботі приймальних комісій, операторів та адміністраторів вищих навчальних закладів, які змушені були працювати понаднормово, посіяло недовіру в абітурієнтів та їх батьків щодо чесності та прозорості вступу. Ці та інші проблеми було усунуто, і останні півтора тижні система працювала в штатному режимі.

Така ситуація, на думку Міністерства освіти і науки України, спричинена заміною в стислі строки програмного забезпечення ЄДЕБО і була ускладнена тим, що провести промислову експлуатацію програмного забезпечення до початку вступної кампанії не було жодної можливості.

Ще однією гострою проблемою стало введення напередодні вступної кампанії сільського коефіцієнту. У зв'язку з відсутністю належного роз’яснення щодо його застосування мали факт випадки необґрунтованого масового присвоєння сільського коефіцієнту школам, які не є сільськими (наприклад, київський ліцей “Наукова зміна”, Харківський університетський ліцей та інші). Відтак, це призвело до того, що напередодні визначення результатів широкого конкурсу приймальним комісіям довелося здійснити перевірку обґрунтованості надання сільського коефіцієнта. Саме через плутанину із введенням сільського коефіцієнта Міністерство освіти і науки України на шість годин затримало публікацію списків вступників, які пройшли на держзамовлення до вищих навчальних закладів.

Останні два роки розподіл рекомендацій для вступу на навчання за освітнім ступенем “бакалавр” за кошти держбюджету здійснюється за результатами широкого загальнонаціонального конкурсу. Однак процес цього розподілу не є прозорим. Цього року приймальні комісії отримали численні скарги вступників та їх батьків на відсутність інформації про обсяги державного замовлення за широким конкурсом та загальнонаціональних рейтингів заяв вступників за спеціальностями і, відповідно, неможливість прогнозування абітурієнтами шансів отримання рекомендацій. Досі інформаційна система «Конкурс» висвітлює конкурсні групи вступників у старому форматі з розподілом по навчальних закладах.

Чинними Умовами прийому вищим навчальним закладам надано право самостійного визначення конкурсних предметів ЗНО та їх вагових коефіцієнтів у конкурсному балі для абітурієнтів. Такий підхід трактується як розширення прав та автономії вищих навчальних закладів. Однак, в умовах проведення широкого відкритого конкурсу в межах України це створює нерівні умови для різних навчальних закладів, оскільки навіть один абітурієнт в різних вищих навчальних закладах має різні конкурсні бали. Такий факт був зафіксований в акті ревізії Рахункової Палати, яка здійснювала перевірку роботи приймальних комісій 2016 року. Окрім того, вільний вибір конкурсних предметів приводить до витіснення “складних” з числа конкурсних. Особливо це стосується фізики.

Окрім того, за інформацією, наданою Спілкою обласних Рад директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України, проблемою вступної кампанії 2017 року також була відсутність відпрацьованого механізму роботи з абітурієнтами, які вступають через освітній центр “Донбас-Україна”.


Зазначені недоліки та прорахунки вступної кампанії 2017 року спонукають до серйозного доопрацювання та удосконалення Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2018 році.

Зважаючи на те, що вступна кампанія закінчиться лише 30 вересня цього року, коли будуть зараховані до вишів останні вступники з тимчасово окупованої території, Комітетом було прийняте рішення взяти інформацію Міністерства освіти і науки України до відома та повернутись до розгляду цього питання на початку жовтня цього року після отримання остаточних даних щодо результатів вступної кампанії 2017 року.

Другим питанням було розглянуто стан і проблеми підготовки навчальних закладів України до 2017/ 2018 навчального року.

Заслухавши інформацію Міністерства освіти і науки України, а також, враховуючи виступи інших учасників засідання, Комітетом було відзначено, що Міносвіти, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в рамках вищезазначеної підготовки було здійснено комплекс заходів фінансового, господарського, кадрового, науково-методичного та організаційного характеру.

Напередодні нового 2017/2018 навчального року Прем’єр-міністром України за участі Міністра освіти і науки України проведено селекторну нараду з представниками регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питання підготовки навчальних закладів до нового навчального року. В усіх областях проведено серпневі конференції педагогічних працівників, де розглянуто питання стану підготовки да навчального року.

Завдяки діям Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, обласних державних адміністрацій, органів управління освітою вдалося зробити відповідні кроки щодо приведення мережі дошкільних навчальних закладів до потреб населення.

Протягом 2017 року створено 9 тисяч 943 додаткових місця для дітей у функціонуючих дошкільних навчальних закладах та за рахунок розвитку мережі дошкільних навчальних закладів шляхом: введення в експлуатацію новобудов – 9; відновлення діяльності дошкільних навчальних закладів, що тривалий час не працювали – 1; реконструювання дошкільних навчальних закладів – 15; відкриття навчально-виховних комплексів – 47; відкриття додаткових груп у функціонуючих дошкільних навчальних закладах – 155, відкриття приватних дошкільних навчальних закладів – 17; відновлення діяльності закладів, що використовуються не за призначенням – 3; відкриття дитячих садків у пристосованих приміщеннях – 18; відкриття груп з короткотривалим перебуванням – 52. Таким чином, черга в дошкільні навчальні заклади скоротилась на понад 13 тисяч.

Незважаючи на прояви фінансової кризи та скорочення мережі загальноосвітніх навчальних закладів у поточному році відкрито (чи буде відкрито до початку зимового періоду) 21 загальноосвітній навчальний заклад.

За оперативною інформацією станом на 1 серпня 2017 року в областях вже створено 338 опорних загальноосвітніх навчальних заклади, в тому числі 96 одиниць в об’єднаних територіальних громадах. Понад 70 відсотків дітей забезпечені підвозом до опорної школи. Готові здійснювати довезення до місць навчання 577 шкільних автобусів, проте необхідно ще придбати 190 одиниць.

Загальна кількість учнів та дітей, які потребують перевезення шкільними автобусами у сільській місцевості, станом на 01.01.2017 року складала 290 тисяч 344 особи. Організованим підвозом забезпечується 288 тисяч 476 учнів та дітей, що становить 99,3 % від загальної кількості дітей (перевезення здійснюються 5 391 шкільним автобусом, 486 одиницями найманого/орендованого транспорту, а також рейсовими та іншими видами транспорту).

Протягом 2017 року зроблено значний крок на шляху забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами, насамперед, запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами. Удосконалено законодавство в галузі освіти: Верховною Радою України 23.05.2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», яким конкретизовано організаційно-правові засади впровадження інклюзивного навчання. На виконання зазначеного Закону розроблено відповідні нормативно-правові акти, зокрема, спрямовані на фінансове забезпечення надання освітніх послуг особам із особливими освітніми потребами.

Разом з тим, у діяльності закладів та установ залишається ще багато нерозв’язаних проблем. Зокрема, потребує зміцнення матеріально-технічна база навчальних закладів, проведення капітальних ремонтів значної кількості навчальних закладів, особливо у сільській місцевості. Визначально нерозв’язаною проблемою залишається забезпечення доступності дошкільної освіти. Станом на 15 серпня поточного року черга в дошкільні навчальні заклади становить 65 тисяч 206 дітей. Найбільше зареєстровано в електронній черзі дітей, які очікують на зарахування у дошкільні навчальні заклади, у Одеській області – 9 216 та в місті Києві – 8 611 дітей.

Невирішеними залишаються питання доступу до якісної освіти школярів сільської місцевості, є відчутним брак кваліфікованих та вмотивованих педагогічних працівників, особливо у сільській та гірській місцевості. Питання залучення молоді до роботи до школи на сьогодні не вирішене через непривабливі умови праці та її оплату.

Проблемними залишається питання своєчасного забезпечення предметів підручниками; низьким рівень оснащення навчальними кабінетами з огляду на нормативні вимоги, забезпечення демонстраційним обладнанням, сучасними засобами навчання, медіа-дошками; недостатнє або відсутнє сучасне обладнання в кабінетах фізики, хімії, біології. Для реалізації практично-експериментальної частини навчальних програм бракує ресурсів (реактиви, препарати, інструменти, тощо), сучасних карт, інших наглядових навчальних матеріалів.

Нагальним залишається питання щодо вдосконалення законодавства з проведення закупівель та проведення тендерних процедур; виконання чинного законодавства регіональними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів.
В системі професійно-технічної освіти майже не фінансуються капітальні видатки, видатки на друк підручників з відповідних професій. Значною проблемою у підготовці до нового навчального року вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів є брак коштів на оплату заробітної плати та комунальних послуг (природного газу, електроенергії, водопостачання).

Наступним актуальним питанням є слабка матеріально-технічна база бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, що унеможливлює процес перетворення їх на сучасні бібліотечно-інформаційні центри, які на етапі розвитку інформаційного суспільства повинні стати центром навчально-виховного процесу, майданчиком для педагогічних інновацій, а також забезпечити вільний доступ учням і педагогам до будь-якого виду інформації для їхньої самостійної роботи та самоосвіти.

За результатами обговорення цього питання, Комітетом було прийнято низку важливих рішень, головними з яких є наступні:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прискорити розгляд проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірських населених пунктів» (реєстр. № 6439 від 12.05.2017 р.).

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:


При підготовці проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» врахувати пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти до проекту Постанови Верховної Ради України «Про основні напрями бюджетної резолюції на 2018-2020 роки» (лист Комітету до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету № 04-23/20-826 (153578) від 30.06.2017 р.) в частині:

- недопущення суттєвого розриву між базовими показниками мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки що призведе до погіршення умов праці працівників бюджетної сфери (в т. ч. педагогічних та науково-педагогічних працівників) порівняно з сьогоднішніми умовами;

- забезпечення виконання в повному обсязі схваленою Кабінетом Міністрів України Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова Українська школа» на період до 2029 року;

- забезпечення шкіл сучасними навчальним обладнанням і навчально-методичними матеріалами;

- запровадження формульного розподілу видатків на вищу освіту, виходячи із кількості здобувачів вищої освіти і співвідношення вартості освітніх послуг за спеціальностями, на рівнями освіти, показників якості освітньої та наукової діяльності вищого навчального закладу;

- забезпечення необхідного фінансування професійно-технічної освіти, зокрема шляхом надання субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку та перепідготовку робітничих кадрів; уточнення переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету.

Забезпечити подальше підвищення заробітної плати педагогічних і науково-педагогічних працівників; належного фінансування дошкільних та позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладів; гарантованого фінансування статей видатків з бюджетів усіх рівнів на придбання шкільних автобусів, видання, придбання, зберігання та доставку підручників і навчальних посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної власності; безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів; учнів 5-11 класів, які постраждали від Чорнобильської катастрофи й мають право на пільгове харчування; дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах, а також дітей із соціально незахищених та малозабезпечених сімей; учнів професійно-технічних навчальних закладів – дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей.

Здійснити заходи щодо погашення заборгованості із заробітної плати педагогічних працівників та забезпечити фінансування видатків навчальних закладів для оплати комунальних послуг в повному обсязі.

Розглянути питання щодо перегляду нормативного фінансово-економічного забезпечення сільських і гірських (особливо високогірських) шкіл.
Вжити заходів щодо укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти переміщених вищих навчальних закладів, фінансування відновлення та реконструкції закладів освіти, які розташовані на підконтрольній українській владі території та пошкоджені внаслідок проведення бойових дій.
Також Комітетом було рекомендовано прийняти за основу і в цілому проект Постанови Верховної Ради України “Про доручення Кабінету Міністрів України щодо створення Інтернет – ресурсу “Електронний підручник” (реєстр. № 6592 від 16.06.2017), поданий народним депутатом України Писаренком В.В. та проект Постанови про відзначення 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського (реєстр. № 6546 від 06.06.2017, н.д.О.Довгий, Я.Москаленко, В.Литвин, В.Петьовка, Є.Рибчинський, А.Лозовий, І.Суслова, Є.Дейдей, С.Міщенко, М.Головко, О.Ляшко, І.Гринів, О.Ледовських).

Крім того, враховуючи відсутність авторів законопроектів, на засіданні Комітету не були розглянуті та перенесені на наступне засідання наступні законопроекти та проекти постанов Верховної Ради України: проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо повернення стипендіального забезпечення осіб, які отримують професійно-технічну, вищу освіту у відповідних навчальних закладах, в тому числі повернення відповідного рівня соціального захисту студентів: інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (реєстр. № 6191 від 15.03.2017, н.д.О.Вілкул, Д.Колєсніков, К.Павлов, А.Гальченко), проект Закону про внесення змін до статті 62 Закону України “Про вищу освіту” (щодо визначення частки студентів, які мають право на отримання академічної стипендії) (реєстр. № 6092 від 16.02.2017, н.д.О.Мусій, Д.Добродомов, Б.Матківський, А.Антонищак), проект Закону по внесення змін до статті 62 Закону України “Про вищу освіту” (щодо визначення частки студентів, які мають право на отримання академічної стипендії) (реєстр. № 6092-1 від 23.02.2017, н.д.Ю.Одарченко, Р.Богдан), проект Закону про внесення змін до Закону України “Про інноваційну діяльність” (щодо сприяння розвитку інноваційної діяльності) (реєстр. № 3796 від 21.01.2016, н.д.Є.Мураєв), проект Постанови про деякі питання забезпечення життєдіяльності та основних потреб громадян, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення (реєстр. № 6572 від 09.06.2017, н.д.Н.Королевська, Ю.Солод, С.Сажко та інші).

Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: 7 сентября 2017   ::  Посмотрели: 886