Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий

Блоги
Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00


Google+Регіоналам, комуністам та "нашоукраїнцям" вже байдуже навіть здоровий глузд
Головне науково-експертне управління Верховної Ради зробила експертний висновок змін до Закону України "Про вибори Президента".

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду на пленарному засіданні законопроект доцільно повернути на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи, але як відомо, народні депутати України прийняли цей Закон, перетворивши систему виборів на суцільну бомбу.

Друкуємо весь текст висовків наукових експертів з парламентського апарату.

Висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про вибори Президента України» (щодо організації роботи виборчих комісій) (реєстр.№6004 від 27.01.2010р.)У Головному науково-експертному управлінні розглянуто поданий законопроект, яким передбачено низку змін до Закону України «Про вибори Президента України» (далі-Закон) щодо організації роботи виборчих комісій.

Основним завданням поданого проекту «є оптимізація роботи виборчих комісій, унеможливлення зриву їх роботи в разі неучасті значного числа членів комісій у їх роботі» (п.2 пояснювальної записки).

Законопроект що розглядається, подано на заміну проекту за реєстр.№6004 від 25.01.2010р. З огляду на те, що поданий законопроект частково відтворює приписи попереднього проекту, на який управлінням раніше надавався висновок, Головне управління вважає за необхідне частково повторити раніше висловлені зауваження та висловити деякі нові, пов’язані зі змістом цього проекту:

1. Проектом передбачено вилучення з тексту Закону припису, яким встановлюється повноважність засідань виборчих комісій за умови участі у засіданні «не менш як двох третин від її складу» (ч.4 ст.28 Закону).

Чинне виборче законодавство визначає виборчі комісії як колегіальні органи, що будують свою діяльність за принципом колегіальності розгляду і вирішення питань (ч.1 ст.22 Закону, ч.1 ст.1 та ч.2 ст.2 Закону України «Про Центральну виборчу комісію»).

Реалізація принципу колегіальності у діяльності будь якого колегіального органу, зокрема і виборчих комісій, здійснюється шляхом встановлення вимог щодо:
1) присутності на засіданні колегіального органу більшості членів від його складу;
2) прийняття рішень більшістю від складу органу (а в окремих випадках законодавство передбачає встановлення кворуму і для присутності, і для прийняття рішень у 2/3 від складу органу).

Зазначений підхід використано і у виборчому законодавстві України, зокрема у Законі України «Про вибори Президента України» встановлено:

1) повноважність засідання виборчої комісії, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії (ч.4 ст.28); 2) кворум для прийняття рішень виборчої комісії «більшістю голосів від складу комісії (ч.13 ст.28). При цьому, згідно чинної норми ч.13 ст.28 Закону (нова редакція якої була прийнята Законом N 1616-VІ (1616-17 ) від 21.08.2009р.) зменшено кворум для прийняття рішення і передбачено прийняття рішення більшістю голосів від присутніх членів комісії «в день голосування … під час повторного голосування… при підрахунку… голосів… при встановленні підсумків голосування у межах територіального виборчого округу…». Тим самим, прийняття рішень виборчими комісіями у день голосування і за чинним Законом можливе меншістю від складу комісії, за умови присутності на її засіданні 2/3 від складу комісії.

Вилучення припису ч.4 ст.28 Закону (підп.1.1. п.1 розділу І проекту) за яким вимогою повноважності засідання виборчої комісії є присутність 2/3 від її складу, у поєднанні з приписом ч.13 ст.28 (який дозволяє комісії приймати рішення у день голосування, при підрахунку голосів тощо більшістю від присутніх членів комісії) може призвести до порушення принципу колегіальності у роботі комісій. Адже, за таких умов можливе прийняття рішення виборчою комісією, зокрема у день голосування та під час підрахунку голосів, будь-якою кількістю голосів.

Слід також враховувати, що протокол дільничної виборчої комісії (далі-ДВК) про підрахунок голосів виборців складається на засіданні виборчої комісії (ч.1 ст.79 Закону), а його «непідписання або відмова у підписанні …. окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу» (ч.4 ст.79 Закону).

Отже, відсутність вимоги щодо мінімальної присутності членів виборчої комісії на її засіданні (у випадку вилучення ч.4 ст.28 Закону) у поєднанні з вищенаведеними приписами Закону може призвести до ще більш негативних наслідків ніж ті, на недопущення яких спрямовано проект. Адже у разі прийняття запропонованої новели, встановлення результатів голосування на виборчій дільниці та підписання протоколу ДВК про підрахунок голосів виборців теоретично можливе будь-якою мінімальною кількістю членів ДВК.

2. Проектом пропонується надати право виборчим комісіям вищого рівня у випадку бездіяльності виборчої комісії нижчого рівня приймати рішення по суті питання. При цьому передбачено, що в день голосування такі питання розглядаються комісією вищого рівня невідкладно (зміни до ч.18 ст.28 Закону – підп.1.2 п.1 розділу І проекту).

Головне управління не має принципових заперечень щодо надання права виборчій комісії вищого рівня приймати рішення по суті питання віднесеного до компетенції комісії нижчого рівня у випадку неправомірної бездіяльності останньої.

Разом з тим, управління вважає, що запропонована новела потребує істотного коригування з огляду на наступні міркування.

Чинний Закон в окремих випадках надає право виборчим комісіям вищого рівня приймати рішення з питань які належать до повноважень комісій нижчого рівня. Наприклад, виборча комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, якщо рішення виборчої комісії нижчого рівня з цього питання було нею скасоване як таке, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням повноважень (ч.18 ст.28 Закону). При цьому скасування рішення виборчої комісії нижчого рівня відбувається на підставі відповідної скарги (ч.3 ст.98 Закону).

Слід також зауважити, що чинний Закон регламентує питання оскарження бездіяльності, зокрема виборчих комісій, а саме ч.1 ст.98 Закону передбачено, що: «суб'єкт розгляду скарги, встановивши, що …

бездіяльність суб'єкта оскарження не відповідають законодавству

про вибори Президента України, задовольняє скаргу… визнає дії чи бездіяльність неправомірними, зобов'язує суб'єкта оскарження задовольнити вимоги заявника або іншим шляхом поновити порушені виборчі права

громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу, чи зобов'язує суб'єкта оскарження …здійснити передбачені законодавством… дії, які випливають із … визнання оскаржених дій або бездіяльності неправомірними».

З наведених приписів Закону можна зробити висновок, що прийняттю рішення виборчої комісії вищого рівня з питань, віднесених до компетенції комісій нижчого рівня у випадку їх бездіяльності має передувати: 1) подання до виборчої комісії вищого рівня відповідної скарги щодо бездіяльності виборчої комісії нижчого рівня; 2) визнання виборчою комісією вищого рівня бездіяльності виборчої комісії нижчого рівня неправомірною.

Проте новий припис, яким пропонується доповнити ч.18 ст.28 Закону, сформульовано таким чином, що: по-перше, начебто виборчій комісії вищого рівня апріорі відомо про бездіяльність виборчих комісій нижчого рівня (адже новий припис не передбачає подання скарги щодо бездіяльності); по-друге, прийняттю рішення з питань компетенції виборчої комісії нижчого рівня не передує прийняття рішення виборчою комісією вищого рівня щодо неправомірності бездіяльності. Тим самим, прийняття згаданої новели у запропонованому вигляді, на наш погляд, може створити передумови для необґрунтованого втручання комісій вищого рівня у діяльність виборчих комісій нижчого рівня.

Звертаємо також увагу, що виходячи з предмету правового регулювання, зміни запропоновані до ч.18 ст.28 Закону доцільно вносити до ч.1 ст.98 Закону. Адже приписами саме цієї статті регламентуються рішення, які приймаються за підсумком розгляду скарг.

3. Проектом пропонується доповнити ч.4 ст.30 Закону приписом про те, що «неявка на засідання виборчої комісії у день голосування» є підставою для дострокового припинення повноважень членів окружних та дільничних виборчих комісій (п.2 розділу І проекту). Управління не заперечує проти запровадження цієї новели, проте має істотний сумнів щодо її практичного застосування.

4. Проектом передбачено, що у випадку не подання кандидатом у Президенти України кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій під час підготовки до повторного голосування, формування складу ОВК та ДВК здійснюється за поданням голови відповідної обласної ради (зміни до ст.85 Закону – п.3 розділу І проекту). Управління вважає запропоновану новелу слушною, оскільки її прийняття сприятиме формуванню виборчих комісій у повному складі.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду на пленарному засіданні законопроект доцільно повернути на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи.

Висновок підписав керівник Головного управління В. І. Борденюк

Політична херсонщина Комментариев: 0  ::  Дата: 4 февраля 2010   ::  Посмотрели: 1258  


Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail: (необязательно)

Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить если не виден код
Введите код:


 (Ctrl + Enter)
Интервью

Група Світового Банку сприяє впровадженню індексного страхування в Україні


На цих та інших моментах під час семінару докладно зупинявся старший спеціаліст із фінансів, провідний експерт з індексного страхування Групи Світового Банку Шадрек Мапфумо.

ПодробнееКатерина ЛЕВЧЕНКО: «Міжнародне право розглядає сексуальне насильство під час війни як військовий злочин»


Торік на Національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, що діє при ГО «Ла Страда-Україна», надійшло 38 292 дзвінка.

ПодробнееОлександр Слобожан: «Спроможні громади – сильна держава»


Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан прокоментував результати виборів та дав оцінку перспективам формування об’єднаних територіальних громад.

Подробнее